Pertimbangan Khas

Apabila peristiwa seperti penyakit, kecederaan, nahas atau keadaan lain di luar kawalan anda mempengaruhi prestasi anda dalam penilaian atau peperiksaan, Universiti boleh memberi anda pertimbangan khas berkenaan dengan penilaian. Pertimbangan khas tersebut biasanya dalam bentuk lanjutan untuk menghantar tugasan kerja, tugasan tambahan atau membenarkan anda menduduki peperiksaan selepas tarikhnya, tetapi hanya apabila anda dapat membuktikan situasi yang diluar jangkaan.

Keadaan yang luar biasa adalah:

·        tidak dijangka dan di luar kawalan anda, dan

·        mempengaruhi kerja akademik dengan amat ketara kerana penyakit atau sebab lain.

Ataupun:

·        Berlaku dalam tempoh kajian kritikal dan melebihi 3 hari berturut-turut atau keseluruhan 5 hari dalam tempoh pengajaran dan; atau

·        Menghalang anda menyelesaikan atau menghadiri tugas penilaian untuk tarikh tertentu (contohnya, tugasan, peperiksaan akhir, ujian / kuiz kelas, penyampaian)

Selain memenuhi kriteria ini, ketidakhadiran atau ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas penilaian dalam jangka masa yang diperlukan mesti disokong oleh sijil perubatan atau dokumen lain yang jelas bahawa anda tidak mampu patuhi (sila lihat dokumentasi sokongan).

Permohonan untuk pertimbangan khas mesti dibuat secepat mungkin dan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh akhir bahagian penilaian tertentu.

Bagaimana cara memohon Pertimbangan Khas?

Anda mesti mengemukakan permohonan sebelum bermulanya peperiksaan yang berkaitan, atau sebelum penilaian dibuat, kecuali jika sebarang penyakit atau nahas menghalangi anda melakukannya (UNSW mempunyai peraturan untuk menduduki / hantaran yang bermaksud bahawa jika anda menduduki peperiksaan atau menghantar penilaian, anda mengisytiharkan diri anda sihat untuk melakukannya).

Permohonan mesti dibuat melalui Portal Pertimbangan Khas atau myUNSW.

Anda juga mesti memberikan dokumentasi sokongan (contohnya, sijil perubatan atau dokumen lain yang membuktikan bahawa anda tidak dapat menghadiri atau menyelesaikan penilaian yang berkaitan) dengan permohonan anda. Kegagalan untuk melakukannya boleh menyebabkan permohonan ditolak.

Perkara penting lain yang perlu diketahui

Sekiranya anda tidak dapat mengikuti peperiksaan kerana sakit atau sebab lain, anda perlu memberikan dokumentasi sokongan bertarikh pada hari yang sama dengan peperiksaan.

Sekiranya anda tidak cukup sihat, JANGAN menduduki peperiksaan. Pergi ke Doktor dan hantar permohonan untuk pertimbangan khas. UNSW akan mempertimbangkan bukti kehadiran anda bahawa anda OK sewaktu peperiksaan diadakan. Sekiranya anda merasa tidak sihat semasa peperiksaan, beritahu pengawas.

Mengemukakan permohonan anda bukanlah jaminan bahawa anda akan berjaya. Fakulti anda juga dapat mengambil kira bagaimana anda telah menyelesaikan tugas penilaian lain dalam kursus ini, ditambah dengan kedudukan akademik anda dan sejarah anda membuat permohonan untuk dipertimbangkan sebelum ini.

Pertimbangan khas tidak bermaksud anda diberi markah tambahan dalam penilaian. Bergantung pada keadaan, anda mungkin diberi penilaian tambahan, penggabungan markah dari tugas yang telah diselesaikan sebelumnya, atau lanjutan tempoh.

Jangan memalsukan dokumen sokongan. UNSW akan melakukan pemeriksaan semula untuk mengesahkan semua dokumen yang dihantar.

Sumber

Maklumat lengkap mengenai dasar Pertimbangan Khas UNSW boleh didapati disini.

Perlu maklumat lanjut?

###pemel atau hubungi Arc Reception untuk membuat temu janji dengan kami.

Legal & Advocacy

P:(02) 9065 0900

E:advice@arc.unsw.edu.au

H:10AM - 5PM

Arc Reception

P:(02) 9065 0900

E:reception@arc.unsw.edu.au

H:10AM - 5PM

A:Gate 5 on High St, UNSW