Rayuan Kemajuan Akademik

Sekiranya anda telah digantung atau dikeluarkan dari UNSW kerana prestasi akademik yang buruk, anda perlu mengenal pasti masalah yang telah mempengaruhi kajian anda dan melaksanakan perubahan / penyelesaian untuk memastikan keadaan tidak berulang pada penggal berikutnya. Keputusan Jawatankuasa adalah muktamad jadi penting untuk anda mendedahkan semua maklumat yang relevan dalam penyataan peribadi anda.

Pertimbangkan sama ada anda harus membuat rayuan

Sebilangan pelajar benar-benar mendapat manfaat dengan mengambil masa rehat dari belajar. Perlu jujur pada diri sendiri.

·        Adakah anda meminati kursus anda?

·        Adakah kesihatan anda baik?

·        Adakah anda mampu untuk belajar untuk penggal seterusnya?

·        Adakah situasi keluarga / tempat tinggal anda mempengaruhi kemampuan anda untuk menghadiri kelas atau menyiapkan tugasan?

·        Bolehkah anda mengenal pasti kesilapan yang berlaku / sebab mengapa anda gagal?

·        Bolehkah anda membuat rancangan khusus bagaimana untuk berjaya pada penggal seterusnya dan tidak mengulangi kesilapan?

·        Adakah anda mempunyai dokumen sokongan dari pihak profesional bebas yang mengesahkan apa yang anda mahu beritahu kepada pihak Jawatankuasa?

Menulis penyataan peribadi anda 

Surat anda perlu mengikuti templat asas ini dan perlu disertakan:

Mengapa anda gagal dalam kursus?  

Anda perlu jujur tentang alasan kegagalan kursus - akui kesilapan anda dan ambil sikap bertanggung jawab untuk tidak mengulanginya di masa depan.

Alasan anda mungkin:

Akademik

·        Adakah anda mengikuti kursus yang tidak sesuai?

·        Apakah anda memerlukan pengetahuan prasyarat khusus untuk beberapa kursus anda?

·        Adakah anda mempunyai skil pembelajaran yang kurang berkesan?

Perubatan

·        Ini termasuk penyakit fizikal dan mental. Terangkan gejala, atau bagaimana prestasi akademik anda terjejas. Contohnya, adakah ini menyebabkan anda terlepas kelas / menyiapkan tugasan, atau secara umumnya mempengaruhi motivasi / tumpuan anda?

Peribadi/keluarga

·        Kesukaran kewangan

·        Keganasan rumah tangga

·        Situasi hidup yang kurang munasabah

·        Kematian / keuzuran keluarga terdekat? Jelaskan kesannya terhadap anda, bukan kesannya terhadap mereka.

Apa rancangan anda untuk masa depan? 

Gariskan rancangan anda untuk mencapai kejayaan dalam akademik. Ia harus realistik dan boleh dicapai serta relevan. Jika boleh, disokong oleh dokumen yang berkenaan. Contohnya, masalah akademik umum tidak memerlukan temu janji bulanan CAPS.

Bolehkah anda membuat perubahan pada persekitaran anda?

·        Beralih ke pengajian sambilan

·        Menukar kursus

·        Memilih mata pelajaran yang berbeza

Apa yang perlu anda lakukan untuk menjadi sihat?

·        Dapatkan rawatan perubatan atau ubah rawatan sediada jika tidak membuahkan hasil (pastikan sentiasa berunding dengan Doktor anda!)

·        Jumpa kaunselor

·        Fokus pada kesihatan secara keseluruhan dan kesejahteraan am

Bolehkah anda membuat perubahan pada kehidupan peribadi anda?

·        Tukar pekerjaan dan / atau kurangkan waktu bekerja anda

·        Akses pembayaran kebajikan atau Centrelink

·        Ubah keadaan tempat tinggal / situasi kehidupan

Adakah sokongan tambahan tersedia (di dalam atau di luar kampus)?     

·        Tutor peribadi

·        Sumber UNSW (mis. Pusat Pembelajaran)

Dokumen sokongan 

Dokumen sokongan penting untuk mengesahkan apa yang anda katakan dalam pernyataan peribadi anda dan harus relevan dengan masalah yang dikenal pasti. Sebagai contoh, jika anda didiagnosis mengalami kemurungan, anda harus melampirkan surat dari doktor anda yang mengesahkan diagnosis dan menjelaskan rancangan rawatan anda selanjutnya.

Contoh dokumen sokongan

·        Sijil perubatan

·        Rekod hospital

·        Dokumen mahkamah

·        Laporan polis

·        Notis pengusiran

·        Tuntutan insurans

·        Surat penamatan pekerjaan

Maklumat ini juga dapat digunakan untuk mengemukakan rayuan terhadap penggantungan dan pengecualian kerana kegagalan pengulangan maksimum.